Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman: Tarihçiler ondan bahsederken; Muhteşem Süleyman, Büyük Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman olarak bahsederler. Osmanlı padişahlarının onuncusu, İslam Halifelerinin ikincisidir. Türk tarihçilerin yanı sıra batılı tarihçiler ve döneminde savaştığı ülkelerin kralları bile kendisine olan hayranlıklarını gizleyememişler, Süleyman'ın sultanlığı dönemi kudret, medeniyet, yeni fetihler, kanun ve mimari eserler bakımından en güzel yılardır. İfadesini kullanmışlardır.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi: 1494 yılında doğan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'den sonra 1520 yılında tahtı devralmış ve 46 yıl hüküm sürmüştür. 46 yıllık hükümdarlığı süresince 13 defa sefere çıkmış, net süre olarak tam 10 yıl seferde kalmıştır. Bu sebeple; Osmanlı İmparatorluğunun en uzun süre tahtta kalan padişahı, en çok sefere çıkan padişahı ve en uzun süre seferde kalan padişahı olarak tarihe geçmiştir. Onun döneminde Osmanlının sınırları en uç noktasına ulaşmıştır. Babasından tahtı devraldıktan sonra Kendisini tanımayan ve bağımsızlığını ilan eden Şam Beyler Beyi Canberdi Gazali'nin üzerine asker gönderip Şam'ı geri aldı ve Gazali'nin yerine Ayas Ahmet Paşa'yı atadı. Kendisinin de bizzat katıldığı ilk seferini Belgrat'a yaptı ve 20 günlük kuşatmanın ardından kaleyi fethetti. Devamında Rodos adası ele geçirildi. Rodos'un ele geçirilmesi kolay olmadı. Babası Selim'de dahil olma üzere defalarca kuşatılan kale bir türlü fethedilememişti. Kale Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olup önemi tartışılmazdı. Bu sebeple mutlak alınmalıydı. Tam beş ay süren kuşatma ve savaşın ardından kale fethedildi. Sefer dönüşü şehzadelik zamanından dostu olan çocukluk arkadaşı Pargalı İbrahim Paşa'yı sadrazam olarak atadı. İbrahim Paşa'nın sadrazam olmasının akabinde yeniçeriler ayaklandı ve kısa zamanda bastırıldı ve yeniçeri ağası Ahmet Paşa idam edildi.

Yaptığı Seferler

 • Belgrat'ın Fethi: Ağustos 1521 yılında ve Kanuni'nin ilk seferidir.
 • Rodos'un Fethi: Büyük bir savaş strateji hünerinin sergilendiği 1523 yılında yapılan fetihtir.
 • Mohaç Muharebesi: 1526 yılında Macaristan Krallığı ile yapılan bir savaş olup Macaristan'ın büyük bölümünün ele geçirilmesi ile son bulmuştur.
 • 1. Viyana Kuşatması: 1929 yılında yapılan kuşatma hava şartları nedeniyle iptal edilip asker geri çekilmiştir.
 • Alman Seferi: 1532 yılında Alman topraklarına Macaristan üzerindeki hakimiyetine son vermek için yapılmış bir seferdir 1533 yılında zaferle son bulmuştur.
 • Irakeyn Seferi: Doğuda Sunnilere eza eden Şiiler Safevi Devleti üzerine 1536 yılında düzenlenmiş bir sefer olup, Safeviler geri çekilince son buldu.
 • Korfu Seferi: 1537 yılında Korfu adası üzerine yapılan seferdir. Fakat ada alınamamış, Korfu adasına bağlı adalar fethedilmiştir.
 • Boğdan Seferi:1538 yılında vergi ödemeyi reddeden Boğdan Voyvodasının üzerine yapılmış kısa bir seferdir. Boğdan sancak yapılmıştır.
 • İstabur Seferi: 1541 yılında Avusturya üzerine yapılan seferdir. Bu seferin sonunda Macaristan toprakları tamamen Osmanlı'ya geçmiştir.
 • Estergon Seferi: 1543 Yılında Kral Ferdinand tarafından toplana haçlı ordusu ile yapılan savaş sonrası fethedilen kaledir.
 • İran Seferi: Kanuni Avusturya seferinde iken Safevi şahı, Nahçıvan ve Van'ı işgal edince Kanuni Şahın üstüne yürüdü 1549 yılında şah pes edip kaçınca işgal edilen yerler yeniden Osmanlı himayesine alınır.
 • Nahçıvan Seferi: Uslanmayan Safevilerin Erzurum'u kuşatması üzerine Kanuni Azerbaycan'a kadar uzana bir sefer yaptı. Safeviler kaçamayınca barış talebinde bulundular ve yazılı antlaşma imzalandı. Safeviler Bağdat ve Gürcistan'ı Osmanlı'ya bıraktı.
 • Zigetvar Seferi: Vergisini ödemeyen Avusturya Arşüdük'ünün üzerine 1566 yılında yapılan bir seferdir. Bu sefer kazanılmadan 1 gün önce Kanuni vefat etmiştir.
Fülane Hatun, Mahidevran Sultan, Hürrem Sultan ve Gülfem Hatun olmak üzere 4 eşi bulunan Süleyman'ın bu eşlerinden sekiz erkek ve iki kızı dünyaya geldiği bilinmektedir ve yerine Hürrem sultan'dan olan oğlu 2. Selim geçmiştir. Kanuni hakkında tahta geçtiği yıllarda; ulema tarafından akıllı bir hükümdar tahta hayırlı olacaktır şeklinde görüşler beyan edilmiş ve haklı da çıkmışlardır. Uzun boylu, gür sakallı, iri yapılı, çatık kaşlı bir padişah olan Süleyman yaptığı eşsiz savaşların yanı sıra sanat ve ilime de çok önem göstermiş, resim, minyatür, hat yazıları üzerine birçok eserler ortaya koymuştur. Ayrıca ilk kütüphanenin kendisi zamanında kurulduğu rivayet edilir. Mimari alanda da başta Selimiye ve Süleymaniye camileri olmak üzere birçok cami, külliye, yapılmıştır. Ayrıca İstanbul' su sistemi kurulmasını sağlamıştır. Resmi olarak imar işlerinin yürütülmesi amacıyla günümüzde Bayındırlık Bakanlığının karşılığı anlamına gelen Has Mimar Başı makamını kurmuş ve yapılan bütün mimari yapıtların bu makam tarafından yürütülmesini sağlamıştır. Bugün burada yazılanlar ve diğer yazılan bütün yazılar toplansa bir yere yine de Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatmaya yetmez bilinmelidir. Hakkında çok acımasız olduğu, oğlunu boğduğu gibi birçok söylemler yazılsa da Osmanlı tarihinin Muhteşem Süleyman'ı olarak sayfalar arasındaki ve gönüllerdeki yerini almıştır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 02:40:41
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kanuni Sultan Süleyman Dönemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanlar
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanlar
Bu denli parlak bir dönemde Kanuni Sultan Süleyman birçok isyanıda sağlam otoritesi sayesinde bastırmıştırKanuni Sultan Süleyman, padişahlığının ilk yıllarında bazı iç isyanlarla uğraştı. Mısır'ın fethinden sonra Yavuz Sultan Selim'in Şam Valisi olar...
Kanuni Sultan Süleyman Şiirleri
Kanuni Sultan Süleyman Şiirleri
Kanuni Sultan Süleyman şiirleri günümüze kadar ulaşmıştır. Kendisi siyasi hayatında gösterdiği başarılar kadar, sanat hayatında da başarılı olmuş bir padişahtır. Osmanlı Devleti'ndeki en fazla şiir yazan padişahlar arasında yer almıştır. Sanat ve ili...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı
Kanuni Sultan Süleyman Han (R. A.) ölümü ve ölümünün gizlenme nedenleri: (6-7 Eylül 1566'da sabaha karşı vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın cesedi tahtın altına gizlenmişti.)Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde on üçüncü ve son s...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü; 1566 senesinde hasta bir şekilde 13. Seferi olarak zigetvar üzerine sefer düzenleyerek yola çıktı. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferi düzenlediği zaman padişahlığının 46 yılında ve 73 yaşındaydı. Zigetvar şehrinin...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri
Kanuni Sultan Süleyman çok büyük bir padişah olduğunu sadece sahip olduğu güce değil aynı zamanda zekâsına da borçludur.Bana dildârın cefâsı hoş gelir Nitekim gayre vefâsı hoş gelir.Derdi ile hoş geçer dil dilberin Derd sanma kim devâsı hoş gelir.Za...
Hürrem Sultan
Hürrem Sultan
Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın nikâhlı eşi ve sonraki padişah olan II. Selim'in annesidir. Doğum adı Alexandra Anastasia Lisowska olan Hürrem Sultan, Avrupa'da Roxelana adıyla tanınır.Hürrem Sultan, zekâsı, entrikaları, cesareti ve ihtisarı...
Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi
Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi
Kanuni Sultan Süleyman, yaşı ilerleyince oğullarından hangisinin tahta çıkacağı yönünde bir çekişme başladı. Hürrem Sultan, Kanuni'nin ilk oğlu Şehzade Mustafa'yı devre dışı bırakıp kendi oğullarından birini tahta çıkarmak için bir strateji izlemeye ...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
Hürrem Haseki SultanŞehzade Mehmed, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selimin annesi.Mahidevran Sultan Abdullah kızı ve Şehzade Mustafa'nın annesi.Gülfem Hatun Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi.Fûl-Dâne Hatun Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un a...
Sultan Süleyman Kanunları
Sultan Süleyman Kanunları
Sultan Süleyman'a Kanuni unvanı yeni kanunlar koyması nedeniyle değil, var olan kanunları tanzim edip kitaplaştırması neticesinde verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde iğneden ipliğe kadar her şeyin kaydı tutulur, sayımlar çok disiplinli yapılırdı. Bu yas...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar
MACARİSTAN SEFERİNEDENLERİ· Macaristan'ın Balkanlardaki milletleri Osmanlılara karşı kışkırtması.· Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken'e güvenen Macaristan'ın Osmanlılara vermesi gereken vergiyi yollamaması.· Osmanlıların gönderdiği elçinin Macarla...
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Belgrad'ın FethiKanûnî Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan'a hâkim olmak için Macar kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu. Macar Kralı İki...
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve seksen dokuzuncu İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleymanolarak da bilinen I. Süleyman, Doğu'da ise halkına gösterdiği adaletli yönetiminden dolayı Kanuni sıfatını alarak...

 

Mimar Sinan
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İmar Çalışmaları
Kanuni Sultan Süleyman Hint Seferleri
Kanuni Sultan Süleyman Malta Seferi
Kanuni Sultan Süleyman Cebre Savaşı
Kanuni Sultan Süleyman Preveze Deniz Zaferi
Kanuni Sultan Süleyman Rodos'un Fethi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Safeviler İlişkisi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar
Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan Seferi
Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması
Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi İç İsyanlar
Kanuni Sultan Süleyman Şiirleri
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü Neden Saklandı
Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri
Hürrem Sultan
Şehzade Mustafa'nın Öldürülmesi
Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
Sultan Süleyman Kanunları
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Kanuni Sultan Süleyman
Popüler İçerik
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Safeviler İlişkisi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Safeviler İlişkisi
Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da başarılar kazanırken, Anadolu'da iç isyanlar baş göstermiş, İran'da ise yıkılan Akkoyunlu devletinin yerine kurulan S...
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Kapitülasyonlar
İlk defa 1352 yılında Cenevizlilere verilen Kapitülasyonlar, darülharb kabul edilen yabancı ülke tüccarına Osmanlı topraklarında ticaret yapma hakkı v...
Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi
Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Kalesi
Anadolu'daki iç isyanlarla ve Doğu'da İran Devleti ile uğraşan Kanuni Sultan Süleyman, 1566'da son seferine yine Macaristan üzerine çıktı. Zig...
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan Seferi
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan Seferi
Kanuni Sultan Süleyman, bunun üzerine Almanya seferine çıktı. Budin'i geri alıp Estergon'a kadar ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Avusturya ve Almanya iç...
Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması
Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması
Macaristan'ın Türkler tarafından fethi Avusturya ile Türkleri karşı karşıya getirdi. Mohaç Savaşı'ndan sonra Macaristan bir tampon bölge haline gelmiş...
Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı
Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı
Şarlken'in büyük bir tehlike olmaya başladığını gören Kanuni Sultan Süleyman, Fransuva'nın da ısrarı üzerine Şarlken'e karşı savaş açmaya karar verdi....
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi
Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa'nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan'a h...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sultan Süleyman Kanunları
Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar
Kanuni Sultan Süleyman'ın Fetihleri
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Hayatı
Tarih
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tarih
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024