Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri
15 Mayıs 2024

Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri

Hürrem Haseki Sultan

Şehzade Mehmed, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selimin annesi.

Mahidevran Sultan Abdullah kızı ve Şehzade Mustafa'nın annesi.

Gülfem Hatun Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi.

Fûl-Dâne Hatun Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi.

Kanuni Sultan Süleymanın zevcelerinin sayısını, dört tane olarak gösterir ve bunlardan 1496'da doğup, 1550'de vefat eden ve adı bilinmeyen ancak, Mahmud adlı bir şehzadesi bulunan ve kendi makberi Şehzade camiinde bulunan bir hanımdan haber verir.

Mahi Devran Haseki, 1499'da Bursa'da doğmuş Abdullah kızı Mahi Devran Haseki, 1581'de 82 yaşında ölmüştür. Evliliği 52 sene sürmüşse de bunun fiili olmadığını Mahi Devran Hasekinin 1534'ten sonra oğlunun yanında yaşadığını bildiriyor. 1553'te yerleştiği Bursa'da, 28 sene muammer olmuş ve oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesine defnolunmuştur.

Kanuninin 3. Hanımı ise; Gülfem Hatun adlı 1497'de İstanbul'da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul'da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vuku bulmuştur. Murad adlı bir şehzadesini babası boğdurtmuştur.

Dördüncü Hatun ise; Hurrem Haseki Sultandır. 1506'da İstanbul'da doğmuştur. Ortodoks bir rahibin kızıdır, Müslüman olmadan önceki esas adı Aleksandra Lisovskadır ve Roksalanda denmektedir. Evlendiğinde oda 14 yaşında olup, 38 yıl dünyanın en büyük devlet başkanının hanımı olarak yaşamıştır. 1558'de vefatın da Süleymaniye Camiindeki türbesine gömüldü. Muhteşem Kanuniye dört şehzade bir Sultan Hanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihangir ve Abdullah adlı şehzadelerdi. Çok hayrat yaptırmıştır. Mimar Sinan'ı çok çalıştırmıştır.

Üluçay bey, Hurrem Sultan, Mahidevran ve Gülfem Hatundan bahsetmekle beraber adı bilinmeyen hanımdan bahsetmez ancak Kanuninin başka eşleri olabileceğimde beyan eder. Gülfem Hatununsa öldürüldüğünü yazar. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazıyor olması yâni kutlu şehit manasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Hurrem Sultan hakkında üluçay menşei hakkında pek çok çeşit rivayet ileri sürmüştür. Ancak İstanbul'da doğdu dememiştir. Mahidevran hatunun, Hurrem Sultan ile hayli didiştiği ancak galibiyetin Hürrem'de kaldığı, su götürmez.

Kanuninin kızlarına gelince Gluçay, Mihrimah Hanım sultanın ve Raziye Hanım sultanın kızından başka kız yazmamaktadır. Mihrimah Sultan Kanuninin tek kızı olduğu-hususu, Yahya Efendiye ait türbede metfun ve kabir taşında "Tasasız Raziye Sultan Kanuni Sultan Süleyman kerimesi ve Yahya Efendinin manevi kızı" olduğu yazılı olması böylece bir tashihe uğramış oluyor.

Bunun yanında Mihrimah Sultanin İstanbul'da 1522'de doğduğu ve 25 Ocak 1578'de İstanbul'da vefat babasının türbesine defnolunmuştur. Çok hayırhah bir hanımdır. Edirne-kapıdaki Sinan yapısı Camii bu Hanım sultan yaptırmış ve adıyla anılmaktadır. İzdivacı 1539'da Rüstem Paşa ile olmuştur. Rüstem Paşa daha sonra sadrazam yapılmıştır. Hurrem Sultan-Mihrimah ve Rüstem Paşa Kanuniden sonra, padişah olması muhtemel olan şehzade Mustafa'yı ki bu şehzade Mahidevran hatunun oğludur saf dışı bıraktılar. Mustafa'nın boğdurulmasın da payları olduğu rivayeti vardır. Sevilen şehzadenin katlini, bu üçlünün işi olarak tahmin eden askerin tatmini için ve belki de evlâdının zayiinde dahli olduğunda şüphesi olduğundan olabilir. Rüstem Paşayı sadaretten azletti. Mihrimah Sultan daha sonra annesi Hurrem Sultanın vefatı üzerine, babası Kanuninin, dert ortağı olduğu görüldü. Babasından sonra Osmanlı tahtına geçen 2. Selim ve onun oğlu 3. Murad zamanında da pek saygı gördü ve Hala Sultan diye lakaplandı.

Hemen ilâve edelim ki Üsküdar'da İskele camii diye konuşulması tercih edilen camiin asıl adı ve yaptıranı bu Mihrimah Sultandır. Dünyanın hayran olduğu padişah Kanuni Sultan Süleyman baba olarak çok müşfik olmakla beraber devlet reisi olması hasebiyle devletin âli menfaati hususunda pek realist bir anlayış sahibidir.

Kırkaltı yıl süren devrinin bir evlâttan ziyade devlet reisi olacak anlayışıyla yetiştirilen şehzadeler, bu uzun saltanat dönemini sabırla bekleme gücünü gösteremediler. Şehzade katliyle bu padişahı suçlayanlar, hiç de şehzadelerin sabırsızlığını göz önüne almadılar ve tarih yorumlarını yaptıkları istikamet tabiatıyla doğru bir neticeye varamadı.

Yılmaz Öztuna değerli eseri Devletler ve Hanedanlar adlı çalışmasında Kanuninin erkek evlat sayısını on beş olarak göstermektedir. Bizde bu bilgileri özetlemek suretiyle aktaralım efendim:1512'de doğup, 1521'de 9 yaşında ölen Mah-mud, 1515'te doğan ve Konya Ereğli'de 6. Kasım.1553 babası tarafından boğdurulan, Mustafa, Amasya'da 1526'da doğup, Bursa'da 1533'te boğdurulan Mehmed, sadece Ölüm tarihi bilinen Konya'da metfun Ahmed, 1521'de İstanbul'da doğup, 22 yaşında 1543'te Manisa'da Çiçek hastalığından ölen Mehmed, bebekken ölen Abdullah, 1524'te doğan ve bilahare 2. Selim unvanıyla tahta çıkan Selim, 1525'te doğup, 1562'de Kazvin'de İran Şahına verilen sipariş üzerine öldürtülen Bayezid, 1543'te Kütahya'da doğup, Kazvin'de 1562'de Şahın marifetiyle boğdurulan Orhan, yine Kütahya, Kazvin hattı içinde 1545 doğum, 17 yaşında 1562'de boğdurulan Osman, aynı hatta 14 yaşında öldürülen Abdullah, 3 yaşında Bursa'da boğdurulan Mehmed, İstanbul'da 1531'de doğup, Ağabeyi veliaht Mustafa'nın idamında geçirdiği şoka bağlı olarak vakadan 21 gün sonra 27/kasıml553'te vefat eden Cihangir ki İstanbul'daki Cihangir semti bu şehzadenin adına kurulmuştur. 1554'te doğup, sekiz yaşında 1562'de vefat ettiği bilinmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Eşleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sultan Süleyman Kanunları

Sultan Süleyman Kanunları

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması

Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatması

Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı

Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Savaşı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar

Kanuni Sultan Süleyman'ın Yaptığı Savaşlar

Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi

Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Fethi